Asiakirja- ja Tietovälinekaapit 5 tuote(tta)

/sivu

/sivu

Tee turvallisuudesta osa arkeasi

Mikä tuote on oikea sinulle?

Tärkein kysymys on, mitä haluat säilyttää? Käteistä, arvoesineitä, asiakirjoja vai tietovälineitä?

Raha ja Arvoesineet

Keskeistä on huolehtia riittävästä murtosuojatasosta, mutta huomioon on otettava myös paloturva, mikäli tuotteen sisällä säilytetään asioista, jotka eivät kestä kuumuutta, kuten esim. käteistä rahaa. Valikoimaamme kuuluu tuotteita, jotka on valmistettu kestämään eriasteista fyysistä voimankäyttöä. Tuotteiden murtolujuus ilmoitetaan eriasteisilla luokitustasoilla, joista lisää myöhemmin. Jokainen taso vastaa suositeltua vakuutusmäärää eli sitä arvoa, jonka vakuutusyhtiö on valmis korvaamaan mahdollisessa murtotilanteessa. Suositusarvot perustuvat Finanssialan Keskusliiton julkaisemaan kassakaappiohjeeseen. Ennen tuotteen hankintaa on kuitenkin varmistettava omalta vakuutusyhtiöltä mahdolliset erityisvaatimukset, jotka saattavat poiketa kassakaappiohjeen suositusarvoista.

Asiakirja ja tietovälineet

Valitse palosuojattujen tuotteiden valikoimasta. Mikäli haluat sekä palo- että murtoturvaa, huomioi molemmat seikat kaapin valinnassa.

Asiakirjat

Asiakirjat/paperi vaativat tulipalosta selviytyäkseen suojaa, joka ei salli yli 177 °C lämpötiloja. Tällaiseen tarvitaan erikoissuunniteltuja tuotteita, jotka on testattu ja sertifioitu vaatimusten mukaisesti. Suojauksen riittävyydestä ei voi olla varmuutta ilman testausta ja sertifikaattia.

Tietovälineet

Sama koskee tietovälineiden suojausta, minkä ainoana poikkeuksena on se, että vaatimukset ovat entistä tiukempia. Mikäli lämpötila kaapin sisällä ylittää 55 °C, CD- ja DVD-levyille sekä nauhoille tallennetut tiedot ovat vaarassa tuhoutua. Asianmukaisen suojaustason tarjoamiseksi tuotteet testataan alan uusimpien standardien mukaisesti. Murto- ja palosuojaukseen liittyvät erilaiset sertifiointitestit suoritetaan itsenäisissä laboratorioissa sellaisten kokeneiden testaajien toimesta, joille on annettu tuotteen suunnitelmat sekä täydellinen valikoima työkaluja.

Murto- ja palosuojauksen sertifiointi

Murtosuojaus

• Kassakaapeille ja turvatuotteille turvaluokat S1 ja S2 (EN 11450). • Kassakaapit, holvit ja holvien ovet luokitellaan Euro 0 –luokasta Euro XIII –luokkaan (EN 1143-1). • Korkean turvatason lukot luokitellaan EN 1300 –standardin mukaisesti, kun taas turvaovisarjat, ikkunat ja väliseinät saavat luokituksen väliltä RC1 – RC6 (EN1627).

Palosuojaus

Palosuojauksen osalta standardit vaihtelevat sen mukaan, halutaanko suojata paperiasiakirjoja, digitaalisia tietovälineitä vai muita erittäin herkkiä esineitä. Tämä johtuu siitä, että lämpötila, jossa tietovälineet (esim. 52 °C) ja asiakirjat (esim. 177 °C) menevät pilalle, vaihtelee suojattavasta esineestä riippuen: Jotta tietovälineet olisivat kunnolla suojattuja, tuotteissa on alan standardien mukaan oltava merkintä ECB-S EN 1047-1, UL 72 Class 125 tai NT Fire 017 60/120 DIS. ECB-S ja UL –testeissä seurataan tietovälinkaapin sisälämpötilaa, kunnes se on täysin jäähtynyt ”jäähtymisjakson” aikana. Tuotteiden arviointi tänä aikana on olennaisen tärkeää, koska sisälämpötilat saattavat nousta huippuunsa vasta kuudesta kahdeksaan tunnin kuluttua tulipalon sammuttamisesta. Näillä testeillä varmistetaan tuotteiden kattava testaus, ja läpäistyn testin jälkeen tuotteet suojaavat tietovälineitäsi täysin mainitun ajan. Asiakirjojen suojaamiseksi kaikissa tuotteissa on oltava asianmukaisen alan standardin mukainen 30 tai 60 minuutin paperisertifikaatti. UL-72 Class 350, ECB-S EN 1047-1, EN 15659 ja NT Fire 017 ovat hyväksyttäviä standardeja paperiasiakirjojen suojaustuotteille.

Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmät

Murtohälytysjärjestelmä toteutetaan FK:n julkaiseman ”Murtohälytysjärjestelmät ja –palvelut” –ohjeen mukaan.